Verwerking van gegevens

Epi b.v., mede bekend als EPI – Industrial Automation, verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Verwerking van bijzondere gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@epibv.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Doel verwerking gegevens

EPI – Industrial Automation verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een digitaal document (bijv. een PDF bestand);
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure;
 • U te kunnen contacteren indien dit nodig of door u gewenst is (bijv. bij het maken van een afspraak).

Bewaren van gegevens

EPI – Industrial Automation zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: minimaal 12 maanden.

Delen van gegevens

EPI – Industrial Automation verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EPI – Industrial Automation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websitebezoek

EPI – Industrial Automation gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. EPI – Industrial Automation gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@epibv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. EPI – Industrial Automation zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

EPI – Industrial Automation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@epibv.nl.

Jeroen Geerts

Besturingsspecialist

Veelgestelde vragen

En antwoorden van de specialist

In hoeverre vormt de machinebesturing een risico voor uw productie? Doe de Quickscan.

De voordelen

U krijgt advies over onder andere:

 • Kostenbesparende toepassingen
 • Voorkomen van onveilige situaties
 • Kwaliteitsverbetering middels monitoring
logo-epi

Besturingscheck.nl is een initiatief van EPI – Industrial Automation. Onze besturingsspecialisten werken dagelijks aan uiteenlopende (en soms zeer specialistische) productie- en procesinstallaties. Bij EPI vinden we dat het leveren van kwaliteit méér is dan het leveren van goed werkende besturing. Lees meer over onze kwaliteitsaanpak.