Beperkte aansprakelijkheid

RP spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.  Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden activiteiten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze activiteiten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RP.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over het aanbod op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met RP. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RP nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RP. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RP, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Jeroen Geerts

Besturingsspecialist

Veelgestelde vragen

En antwoorden van de specialist

In hoeverre vormt de machinebesturing een risico voor uw productie? Doe de Quickscan.

De voordelen

U krijgt advies over onder andere:

  • Kostenbesparende toepassingen
  • Voorkomen van onveilige situaties
  • Kwaliteitsverbetering middels monitoring
logo-epi

Besturingscheck.nl is een initiatief van EPI – Industrial Automation. Onze besturingsspecialisten werken dagelijks aan uiteenlopende (en soms zeer specialistische) productie- en procesinstallaties. Bij EPI vinden we dat het leveren van kwaliteit méér is dan het leveren van goed werkende besturing. Lees meer over onze kwaliteitsaanpak.